Welkom

 

Aai Schaberg is advocaat en mediator. Hij is betrokken bij het voorkomen of oplossen van vooral zakelijke conflicten. Conflicten tussen aandeelhouders, al dan niet in familiebedrijven, tussen en binnen verschillende organen in een organisatie, zoals raden van toezicht, raden van commissarissen, besturen, management en zeggenschapsraden. Ook tot zijn werkterrein behoort het oplossen van conflicten in samenwerkingsverbanden van professionele dienstverleners of voortvloeiend uit overname trajecten en andere investeringen. Daarnaast is Aai Schaberg actief als deal mediator.

Door zijn jarenlange ervaring als ondernemingsrecht advocaat op het gebied van M&A en Private Equity, is hij in staat om de dynamiek van dat soort geschillen te doorgronden en te helpen tot een oplossing te brengen. Zonder de juridische aspecten uit het oog te verliezen, zijn de-juridisering en de-escalatie zijn belangrijkste drijfveren.

Daarbij bedient hij zich van verschillende technieken, afhankelijk van het soort conflict en de vraag van betrokkenen. Variƫrend van traditionele mediation tot bemiddeling, coaching, evaluatieve en actieve sturing of onafhankelijk voorzitterschap.

Aai Schaberg heeft ook veel in een internationale context gewerkt. Bovendien heeft hij ruime bestuurlijke ervaring. Ook is hij journalist geweest.

Hij is MfN-registermediator, lid van de Vereniging van Corporate Mediators (VCM) en columnist van het Tijdschrift Conflicthantering.