Contact

 

U kunt desgewenst op de volgende manieren contact opnemen.

Adres:
Nassauplein 36
2585 ED Den Haag

Telefoon: +31 (0)70 - 365 99 33
Mobiel: +31 (0)6 - 537 646 00

E-mail: aschaberg@xs4all.nl

 

Aai Schaberg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het hoofdrechtsgebied Ondernemingsrecht geregistreerd met als sub rechtsgebieden Fusies en Overnames, Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen en Bestuurdersaansprakelijkheid. Op grond van deze registratie is hij verplicht op dit hoofdrechtsgebied elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen.